สอนทำseoหลักสูตรอบรม

สอนทำ SEO หลักสูตรอบรม SEO

สอนทำ SEO หลักสูตรอบรม ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกออนไลน์ และสำหรับ สอนเขียนบทความ หลักสูตร สอนทำ (Search Engine Optimization) นี้เหมาะสำหรับทุกคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์และผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ หรือ นักการตลาด

สอนทำseoหลักสูตรอบรม

สำหรับสิ่งที่จะได้รับในการเรียนรู้หลักสูตรการปรับแต่งเว็บไซต์

คือ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับในหน้าแรกของผลการค้นหาในเว็บ Search Engine, ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือที่นัก สอนเขียนบทความ ใช้ในการทำงาน รวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่เหล่าบรรดานัก ใช้งานกัน

หัวข้อหลักสูตรอบรม SEO สอนทำ SEO (30 ชั่วโมง : เรียน 5 วัน)

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์
 • หลักการทำงานของเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ (Search Engine)
 • การวางแผนการทำการตลาดออนไลน์
 • การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์
 • ทดลองปฏิบัติจริง (Workshop)
 • ความรู้เกี่ยวกับคำสำคัญ (Key Word)
 • ปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์
 • ปัจจัยในการจัดอันดับเว็บไซต์
 • ความสำคัญของหน้าเว็บไซต์
 • ทดลองปฏิบัติจริง (Workshop)
 • หลักการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์
 • การปรับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์
 • ความสำคัญของเนื้อหาในเว็บไซต์
 • การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
 • ทดลองปฏิบัติจริง (Workshop)
 • การปรับลิ้งค์ (Link) ภายในเว็บ
 • การเชื่อมโยงกับลิงค์ (Link) ภายนอกเว็บไซต์
 • การฝากลิงค์ (Link) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำการตลาดออนไลน์
 • ขั้นตอนการฝากลิงค์ (Link)
 • ทดลองปฏิบัติจริง (Workshop)
 • ารติดตามผลการทำตลาดออนไลน์
 • การใช้งานเครื่องมือการติดตามผลการทำการตลาดออนไลน์ (Google Analytics)
 • การวิเคราะห์ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Google Analytics)
 • การวิเคราะห์เว็บไซต์ด้วยเครื่องมือ Google Webmaster Tools
 • ทดลองปฏิบัติจริง สอนเขียนบทความ (Workshop)